Ernst Cassirer-sällskapet växte fram ur ett seminarium, och seminariet utgör alltjämt vår huvudsakliga arbetsform. Här nedanför hittar du några av de seminarier som vi har anordnat genom åren.