Kategori: Seminarier

Gravörens händer

I anslutning till årets Cassirer-föreläsning håller Hans-Jörg Rheinberger, vetenskapshistoriker vid Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte i Berlin, även ett seminarium på Akademin Valand: THE HANDS OF THE ENGRAVER: ALBERT FLOCON MEETS GASTON…

Symbolisk pregnans

Välkomna till årets andra fredagsseminarium i Ernst Cassirer-sällskapets regi – som denna gång inte infaller på den sista fredagen i månaden, men väl på den första! För att…