Flykten till Kant?

Den tredje upplagan av vår lilla läsecirkel avviker från mönstret så till vida att vi inte alls ska läsa något av Cassirer (men däremot, för den som så vill, om honom). Istället får vi besök av idéhistorikern Anders Burman som kommer att tala om sin bok Flykten från Hegel. Den postmoderna vänsterns genealogi, nyligen utgiven hos Tankekraft. Bokens tema är inte bara intressant i sig självt utan också i förhållande till frågan om Cassirers politiska inriktning – en av de mest missförstådda aspekterna av hans gärning – och, mera allmänt, hans filosofiska balansgång mellan Kant och Hegel.

Som bakgrundsläsning har Anders föreslagit en artikel om György Lukács och den hegelianska marxismen som han publicerade i tidskriften Lychnos häromåret – så att alla är införstådda med vad vänstern senare skulle fly ifrån, så att säga… Den som är särskilt intresserad kan dessutom läsa Michael Hänels uppsats “Exclusions and inclusions of a cosmopolitan philosopher. The case of Ernst Cassirer” som sätter in Cassirers politik i sitt skiftande historiska sammanhang.

Återigen träffas vi i Gamla Hovrätten, men denna gång i en något större lokal: alltså fredagen den 25 november kl. 13.15–15.00 i sal T219. Som vanligt är det fritt fram att sprida ryktet – och efter seminariet får de som vill gärna dröja sig kvar en stund och diskutera läsecirkelns inriktning under våren!