Nätverk

Hedersledamöter

Peter Cassirer (* 1933), doc. em. i nordiska språk
Sven-Eric Liedman (* 1939), prof. em. i idé- och lärdomshistoria
Håkan Törnebohm (1919–2016), prof. em. i vetenskapsteori

Korresponderande ledamöter

Victoria Fareld (Stockholms universitet)
Ingvild Folkvord (NTNU, Trondheim)
Jonas Hansson (Lunds universitet)
Thomas Karlsohn (Uppsala universitet)