Styrelse

Ordförande: Andrej Slávik
Vice ordförande: Mats Rosengren
Sekreterare: Maria Johansen
Kassör: Ola Sigurdson
Ledamöter: Karolina Enquist Källgren, Christopher Kullenberg, Nils Olsson, Cecilia Rosengren