Mytens politik och (det gudomliga) våldet

Varmt välkomna till seminarium nr. 2 i vår serie om politisk myt! När religionshistorikern Stefan Arvidsson gästade oss igår var det fullsatt i Gula salongen, och vi hoppas förstås på minst lika stor uppslutning när idéhistorikern Hjalmar Falk ska fördjupa sig i ”Mytens politik och (det gudomliga) våldet – konstellationen Benjamin-Schmitt”. Med hans egna ord:

Jag kommer att utgå från en text publicerad i antologin The Meanings of Violence (Routledge, 2018). I den försöker jag mig på ett utforskande av den konstellation kring frågor om makt, våld (eller Gewalt) och myt som mötet mellan Carl Schmitt och Walter Benjamin formerar. Det är möjligt att de båda författarna inte behöver någon utförligare presentation, men förbindelsen mellan den kritiska teorins martyr Benjamin (1892-1940) och Tredje rikets kronjurist Schmitt (1888-1985) är en kontroversiell fråga. Relationen kan, med Benjamins egna ord, beskrivas som en av ”samförstånd, hat, misstanke” – vilket visar exakt hur laddad den var och förblir. Ändå och kanske just därför kan det vara extra värdefullt att läsa just de här båda författarskapen mot varandra, inte minst i förhållande till frågan om mytens implikationer för modern politik. Under seminariet kommer jag summera huvuddragen i min egen text, men även ytterligare kontextualisera Benjamin och Schmitt historiskt. Vilka är de avgörande och förbindande sammanhangen i och kring deras respektive resonemang om den politiska maktens yttersta förutsättningar och våldet som politiskt medel? Som en spekulativ avslutning kommer jag därefter försöka säga några ord om hur konstellationen Benjamin-Schmitt kan användas för att navigera samtidspolitikens grynnor och skär.

Den som vill få en kopia av Hjalmars arikel skriver en rad till info@cassirer.se. Själva seminariet äger rum tisdagen den 12 mars kl. 13–15, återigen i Gula salongen. Vi ses där!