Gravörens händer

I anslutning till årets Cassirer-föreläsning håller Hans-Jörg Rheinberger, vetenskapshistoriker vid Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte i Berlin, även ett seminarium på Akademin Valand: THE HANDS OF THE ENGRAVER: ALBERT FLOCON MEETS GASTON…

Workshop i Paris

Den 18–20 april anordnades en workshop vid Centre Universitaire de Norvège i Paris där Ernst Cassirer-sällskapet hade ett finger med i spelet, i första hand genom sin korresponderande ledamot…