Problemet med Cassirer

Varmt välkomna till årets sista Cassirer-seminarium, för ovanlighetens skull med sällskapets ordförande som huvudperson. Fredagen den 13 december (!) kommer Andrej Slávik dela med sig av några provisoriska tankegångar under rubriken:

Utkast till en filosofisk antropologi ad more topologico
eller: Problemet med Cassirer

Den kulturvetenskapliga forskningen, idag liksom under stora delar av 1900-talet, lider brist på ett gemensamt ramverk eller meta-perspektiv som skulle kunna utgöra en motvikt till den rådande fragmenteringen och därigenom frigöra områdets vetenskapliga såväl som samhälleliga potential. Ernst Cassirers förslag till ett sådant ramverk – hans filosofi om ”symboliska former” – utgör fortfarande en lovande ansats, men är samtidigt alltför begränsat för att kunna fylla funktionen av meta-perspektiv idag. Med detta seminarium vill Andrej Slávik ta ett första steg ut ur dödläget genom att vidareutveckla Cassirers symbolbegrepp, delvis i förhållande till den teori om ”grundfenomen” (Basisphänomene) som filosofen själv skisserade under åren i Göteborg, och ställa det mot parallella ansatser från efterkrigstidens teoretiska debatter.

Alltså: fredagen den 13 december kl. 13–15 i Konsistorierummet, Vasaparken (ingen föranmälan). Kryptiska diagram utlovas!