Politisk myt med progressiva förtecken

Välkomna till det tredje i ordningen av vårens seminarier på temat politisk myt! Denna gång gästas vi av Adam Kjellgren, doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet, som presenterar sitt avhandlingsprojekt:

Efter det andra världskrigets slut förklarade flera tongivande europeiska tänkare – varibland filosofen Ernst Cassirer förstås ingick – att den nyss genomlevda tragedin delvis berodde på det förödande inflytande som myterfått över politiken. Där och då framstod denna tolkning antagligen som rimlig, inte minst med tanke på att de totalitära staternas chefsideologer själva poängterat att deras planer fodrade myter av diverse slag för att förverkligas. I krigets kölvatten kom således mycket av forskningen om relationen mellan myt och politik att fokusera på de totalitära rörelsernas förhållningssätt till myter.

Idag är det dock inte enbart aktörer längst ut på högerkanten som talar om myter i positiva ordalag: sedan en tid tillbaka har de fått sällskap av en rad inflytelserika vänsterorienterade akademiker och intellektuella (liksom en och annan liberal åsiktsperson) som menar att myter kan fylla en progressiv politisk funktion. Det är dessa föregivet progressiva, mytaffirmativa aktörer som står i centrum för mitt avhandlingsprojekt – och som jag vill diskutera med er på seminariet.

Seminariet äger rum tisdagen den 9 april kl. 13–15, även denna gång i Gula salongen. Som underlag för diskussionen har Adam föreslagit filosofen Alf Ahlbergs uppsats ”De sociala och politiska myterna”, publicerad 1935 i den första årgången av tidskriften Theoria (skriv en rad till info@cassirer.se så skickar vi den). Väl mött!