Modern mytologi och mytisk politik

Varmt välkomna till årets första seminarium i Cassirer-sällskapets regi, det första i en serie på temat politisk myt som är tänkt att löpa under våren och eventuellt fortsätta in på hösten.

Seminariet äger rum tisdagen den 26 februari kl. 13–15 i Gula salongen (Vasaparken) och vår gäst för dagen är Stefan Arvidsson, professor i religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet, som utifrån rubriken ”Modern mytologi och mytisk politik” kommer tala om sin pågående forskning. Så här beskriver Stefan själv sitt valda ämne:

Jag har kommit att tänka på det som jag studerar som ”modern mytologi”. Om det är sant att alla samhällen behöver gemensamma värderingar och försanthållanden för att bestå, och om det är sant att berättelsen är ett effektivt medium – ja, kanske det enda verkligen effektiva mediet – att från generation till generation överföra dessa värderingar och försanthållanden, samt om det är vettigt att beteckna berättelser som i ett visst samhälle de facto har denna överförandefunktion som ”myter” och ”mytologier”, då bör vi fråga oss hur och var vi får syn på myter och mytologier i moderna samhällen. Och fråga oss vad som kännetecknar dem.

Inför seminariet ber jag er att läsa en bifogad artikel. Den har några år på nacken, men har, om jag inte misstar mig, två förtjänster. För det första är den en av få artiklar jag känner till som försöker kartlägga vilka mytologier som existerar i moderna samhällen. Min ambition när jag skriver om ämnet är ofta att göra en supersmart, teoretiskt avancerad analys, men resultatet blir av någon anledning ofta just något slags översiktlig kartläggning och rudimentär klassificering. Så också denna artikel. Den andra förtjänsten med artikeln hänger samman med detta: efter ni har läst den kommer ni förmodligen att tänka ungefär: ”Det var inte märkvärdigt. Jag kan nog tänka ut en hel del som den där Arvidsson har negligerat.” Och det är ju en god grogrund för seminariediskussioner.

Jag kommer emellertid inleda seminariet med att presentera mina verkligt imponerande och epokgörande forskningsinsatser. De har under de senaste åren rört modern politisk, speciellt socialistisk, mytologi. Ambition: teoretiskt djuplodande. Resultat: mest kartläggning och klassificering. Men vi får därmed chansen att, mot fonden av modern mytologi i allmänhet, diskutera de politiska mytologiernas funktion och egenart.

Artikeln som bildar utgångspunkt för diskussionen är publicerad i Catharina Raudvere, Krzysztof Stala & Trine Stauning Willert, Rethinking the Space for Religion (2012). Läs, begrunda – och gör oss sällskap på seminariet!