Symbolisk pregnans

Välkomna till årets andra fredagsseminarium i Ernst Cassirer-sällskapets regi – som denna gång inte infaller på den sista fredagen i månaden, men väl på den första! För att undvika att konkurrera med det ”ad hoc-symposium” på temat What is critique? som flera av sällskapets medlemmar bidrar till (eller rentav är med och arrangerar) skjuter vi helt enkelt på seminariet en vecka.

Utgångspunkten för diskussionen förblir dock oförändrad: ”Symbolic pregnance”, kapitel 5 av The phenomenology of knowledge från 1929, det tredje och avslutande bandet i Cassirers magnum opus The philosophy of symbolic forms (1923–29).

Tid: fredagen den 3 mars kl. 13–15. Plats: sal T219, Gamla hovrätten, Humanisten.