Seminarier

Ernst Cassirer-sällskapet växte fram ur ett seminarium, och seminariet utgör alltjämt vår huvudsakliga arbetsform. Här nedanför hittar du några av de seminarier som vi har arrangerat under de senaste åren.

[catlist name=”Seminarier”]