Sällskapet

Ernst Cassirer-sällskapet är en självständig och ideell förening med hemvist i Göteborg som syftar till ”att främja forskning i Ernst Cassirers anda, att verka för att hos allmänheten väcka intresse för humanvetenskaplig forskning samt att vara ett livaktigt kontaktnät mellan föreningens medlemmar” (ur stadgarna). Sedan 2004 har vi anordnat föreläsningar, seminarier och konferenser, gett ut böcker och på andra sätt bidragit till att skapa möten mellan forskare från olika länder och ämnesområden.

Sällskapets långsiktiga mål att bidra till upprättandet av ett institut för gränsöverskridande kulturvetenskaplig forskning vid Göteborgs universitet.