Föreläsningar

Sedan 2004 anordnar sällskapet en årlig föreläsning ”i Cassirers anda”. Ur vitt skilda infallsvinklar – filosofiska, teologiska, historiska, sociologiska – har de inbjudna föreläsarna visat på både bredden och djupet i filosofens tänkande, antingen genom att pröva hans idéer mot vår egen samtid eller genom att själva utforska den tradition i vilken de fogar sig. Flera av föreläsningarna finns också utgivna i skriftserien Occasional Papers (för enskilda titlar, se länkarna nedan).

Tidigare föreläsningar

2015 – Jens Bartelson (Lund), ”Suveränitet som symbolisk form”
2014 – Angelica Nuzzo (New York), ”Cassirer’s philosophy of symbolic forms
and philosophical anthropology: transcendentalism, dialectic, phenomenology”
2103 – Chiara Bottici (New York), ”Rousseau and the spectacle”
2012 – Jean Lassègue (Paris), ”Semiotic anthropology and the technology of writing: Cassirer’s legacy”
2011 – [ingen föreläsning]
2010 – Frederik Stjernfelt (Århus), ”The myth of culture: Cassirer’s ’political resurrection of myth’ in a new guise”
2009 – Wilfried Nippel (Berlin), ”Nineteenth-Century German historiography”
2008 – Michael Moxter (Hamburg), ”Law, representation, and violence. The significance of Cassirer’s philosophy for the legal sphere”
2007 – Sven-Eric Liedman (Göteborg), ”Ett universum av symboler – Ernst Cassirers plats i världen och Göteborg”
2006 – Hans-Peter Krüger (Potsdam), ”Philosophical anthropologies in comparison. The approaches of Ernst Cassirer and Helmuth Plessner”
2005 – Hans Joas (Erfurt/Chicago), ”A German idea of freedom? Cassirer and Troeltsch between Germany and the West”
2004 – John Michael Krois (Berlin), ”’A passion can only be overcome by a stronger passion.’ Philosophical anthropology before and after Ernst Cassirer”