Kategori: Logos/Pathos

Antiken by Night

Dimitrios Iordanoglou, Antiken by Night. Sex, droger och dildos i den klassiska och inte så klassiska litteraturen, Logos/Pathos #12 (Göteborg: Glänta, 2009). Var filosofkejsaren Marcus Aurelius en tjackpundare? Hur ställde man…

Conway

Cecilia Rosengren, Conway. Naturfilosofi och kvinnliga tänkare i barockens tidevarv, Logos/Pathos #11 (Göteborg: Glänta, 2009). Vad innebar det att vara kvinna och filosof i en tid då denna kombination var en självmotsägelse?…

Att vara utom sig inom sig

Victoria Fareld, Att vara utom sig inom sig. Charles Taylor, erkännandet och Hegels aktualitet, Logos/Pathos #9 (Göteborg: Glänta, 2008). Kan man bygga en politisk filosofi på människors beroenden och sårbarhet istället för…

Försokratikern Sapfo

Jesper Svenbro, Försokratikern Sapfo och andra studier i antikt tänkande, Logos/Pathos #8 (Göteborg: Glänta, 2007). Försokratikern Sapfo är den första större presentationen av Jesper Svenbros teoretiska verk på svenska. Det…

Postkristen teologi

Mattias Martinson, Postkristen teologi. Experiment och tydningsförsök, Logos/Pathos #7 (Göteborg: Glänta, 2007). Vad innebär det att samhället befinner sig i ett postkristet tillstånd? Handlar det om kristendomens marginalisering i en sekulär offentlighet?…

Himmelska kroppar

Ola Sigurdson, Himmelska kroppar. Inkarnation, blick, kroppslighet, Logos/Pathos #6 (Göteborg: Glänta, 2007). Är kristendomen kroppsföraktande? Ola Sigurdson presenterar här en alternativ tolkning av den kristna kroppslighetens brokiga historia ända fram till…

Lovtal till intet

Marcia Sá Cavalcante Schuback, Lovtal till intet. Essäer om filosofisk hermeneutik, Logos/Pathos #5 (Göteborg: Glänta, 2006). Genom att återvända till hermeneutikens antika källor på jakt efter dess otänkta utgångspunkter öppnar Marcia Sá…

Guds återkomst

Jayne Svenungsson, Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi, Logos/Pathos #3 (Göteborg: Glänta, 2004). När Nietzsche utropade sitt ”Gud är död!” satte han fingret på hur Gud förvandlats till en…