Försokratikern Sapfo

Jesper Svenbro, Försokratikern Sapfo och andra studier i antikt tänkande, Logos/Pathos #8 (Göteborg: Glänta, 2007).

Försokratikern Sapfo är den första större presentationen av Jesper Svenbros teoretiska verk på svenska. Det handlar om den mytiska berättelsens poetik – exempelvis om hur själva namnet Orfeus tycks ha genererat hela scenariot till berättelsen om nedstigandet i dödsriket –, om perceptionens problem, om offrets missförstådda roll i det grekiska tänkandet, och mycket annat.

Mer information hos förlaget.