Postkristen teologi

Mattias Martinson, Postkristen teologi. Experiment och tydningsförsök, Logos/Pathos #7 (Göteborg: Glänta, 2007).

Vad innebär det att samhället befinner sig i ett postkristet tillstånd? Handlar det om kristendomens marginalisering i en sekulär offentlighet? Syftar det på statskyrkans försvinnande eller rent av på religionens återkomst? Martinson menar att teologin erbjuder en speciell möjlighet att tänka de komplexa relationerna mellan kristen och sekulär kultur och därför är mer aktuell än någonsin.

Mer information hos förlaget.