Lovtal till intet

Marcia Sá Cavalcante Schuback, Lovtal till intet. Essäer om filosofisk hermeneutik, Logos/Pathos #5 (Göteborg: Glänta, 2006).

Genom att återvända till hermeneutikens antika källor på jakt efter dess otänkta utgångspunkter öppnar Marcia Sá Cavalcante Schuback i essäsamlingen Lovtal till intet dörren mot ett annorlunda sätt att förstå läran om tolkning. Hon presenterar en hermeneutik där främlingskap inför det egna och öppenhet inför det främmande skapar ett mellanrum där mening kan uppstå.

Mer information hos förlaget.