Att färdas under dödens tecken

Patricia Lorenzoni, Att färdas under dödens tecken. Frazer, imperiet och den försvinnande vilden, Logos/Pathos #10 (Göteborg: Glänta, 2008).

Att färdas under dödens tecken är en idéhistorisk studie av hur den västerländska civilisationen döljer det våld och de offer som utgör dess egen förutsättning. Genom att undersöka hur den berömde antropologen James G Frazer konstruerar vilden som ett objekt för sin forskning lyckas Patricia Lorenzoni frilägga förtigna sidor av vår västerländska historia.

Mer information hos förlaget.