Himmelska kroppar

Ola Sigurdson, Himmelska kroppar. Inkarnation, blick, kroppslighet, Logos/Pathos #6 (Göteborg: Glänta, 2007).

Är kristendomen kroppsföraktande? Ola Sigurdson presenterar här en alternativ tolkning av den kristna kroppslighetens brokiga historia ända fram till vår tid. Medan sökandet efter Gud tolkas som ett kroppsligt sökande där blickar, beröring och begär är lika viktiga som ord, förstås kroppen som en dimension av oss själva vars gåtfullhet ständigt vetter mot det osynliga.

Mer information hos förlaget.