Antiken by Night

Dimitrios Iordanoglou, Antiken by Night. Sex, droger och dildos i den klassiska och inte så klassiska litteraturen, Logos/Pathos #12 (Göteborg: Glänta, 2009).

Var filosofkejsaren Marcus Aurelius en tjackpundare? Hur ställde man sig till äktenskapligt analsex i den antika litteraturen? Varför är dessa frågor intressanta, och är den klassiska filologin fortfarande i stånd att besvara dem på ett meningsfullt sätt? Dimitrios Iordanoglous respektlösa betraktelse av samtidens antikvetenskap är lika populär som kritisk.

Mer information hos förlaget.