Conway

Cecilia Rosengren, Conway. Naturfilosofi och kvinnliga tänkare i barockens tidevarv, Logos/Pathos #11 (Göteborg: Glänta, 2009).

Vad innebar det att vara kvinna och filosof i en tid då denna kombination var en självmotsägelse? Cecilia Rosengren uppdagar i sin idéhistoriska studie av den engelska 1600-talsfilosofen Anne Conway de kritiska svar som uppstod i den cartesianska filosofins kölvatten. Första svenska presentationen av Conways naturfilosofi.

Mer information hos förlaget.