Guds återkomst

Jayne Svenungsson, Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi, Logos/Pathos #3 (Göteborg: Glänta, 2004).

När Nietzsche utropade sitt ”Gud är död!” satte han fingret på hur Gud förvandlats till en begreppslig idol. Sedan dess har Gud återvänt som ett av samtidens centrala filosofem. I Jayne Svenungssons studie möts Nietzsche, Heidegger, Levinas, Derrida och Gud.

Mer information hos förlaget.