Akademisk radikalism

I samband med ett symposium på temat ”Filosofins elände, universitetets elände?” som arrangerades av Ernst Cassirer-sällskapet höll Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, ett anförande…

Symbolisk pregnans

Välkomna till årets andra fredagsseminarium i Ernst Cassirer-sällskapets regi – som denna gång inte infaller på den sista fredagen i månaden, men väl på den första! För att…