Workshop i Paris

Den 18–20 april anordnades en workshop vid Centre Universitaire de Norvège i Paris där Ernst Cassirer-sällskapet hade ett finger med i spelet, i första hand genom sin korresponderande ledamot Ingmar Meland. Temat var Ernst Cassirer’s Post-War Afterlife och presenterade gjorde en lång rad internationellt framstående forskare, bland andra Fabien Capeillères, Marion Lauschke, Stephen Lofts och Carmen Metta (se det fullständiga programmet för detaljer).