Etikett: Ernst Cassirer

Workshop i Paris

Den 18–20 april anordnades en workshop vid Centre Universitaire de Norvège i Paris där Ernst Cassirer-sällskapet hade ett finger med i spelet, i första hand genom sin korresponderande ledamot…

Symbolisk pregnans

Välkomna till årets andra fredagsseminarium i Ernst Cassirer-sällskapets regi – som denna gång inte infaller på den sista fredagen i månaden, men väl på den första! För att…