Digitalisering av Cassirers skrifter

Med benägen hjälp från digitaliseringsteamet vid Göteborgs universitetsbibliotek har Cassirer-sällskapet tagit initiativ till att ta fram högupplösta, fullt sökbara reproduktioner – kort sagt, PDF:er – av filosofens viktigaste verk. Arbetet är i full gång och resultatet kommer att finnas fritt tillgängligt i universitetets elektroniska publikationsarkiv, med länkar från verkförteckningen här på vår hemsida. På längre sikt hoppas vi få till stånd en särskild portal där materialet kan presenteras.