Etikett: Ernst Cassirer

Kulturens komedi

Varmt välkomna till vår andra träff med den lilla läsecirkeln! Denna gång diskuterar vi “Der ‘Tragödie der Kultur’”, den femte och avslutande studien i Cassirers Logik der Kulturwissenschaften,…

Törnebohm och Cassirer

För att uppmärksamma Håkan Törnebohms bortgång har vi bett två av hans tidigare studenter (båda numera emeriti), vetenskapsteoretikerna Jan Bärmark och Aant Elzinga, att kort redogöra för Törnebohms vetenskapliga bana –…

Estetik och kulturvetenskap

Fredagen den 16 maj kl. 13–16 hemsöks Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet av Ernst Cassirer-sällskapet: Cassirer’s postwar afterlife #3 AESTHETICS AND THE CULTURAL SCIENCES Sal Vasa 1, Campus…

Filosofi och litteraturteori

Torsdagen den 13 mars kl. 13–16 hemsöks Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet av Ernst Cassirer-sällskapet: Cassirer’s postwar afterlife #1 PHILOSOPHY AND LITERARY THEORY Stora konferensrummet, plan 8,…

Arche nr. 36–37

I detta nummer av kulturtidskriften Arche (förr Psykoanalytisk tid/skrift) har några av Cassirer-sällskapets medlemmar låtit publicera texter av och om filosofen, än en gång med tonvikt på hans tid…