Kategori: Skriftserier

Antiken by Night

Dimitrios Iordanoglou, Antiken by Night. Sex, droger och dildos i den klassiska och inte så klassiska litteraturen, Logos/Pathos #12 (Göteborg: Glänta, 2009). Var filosofkejsaren Marcus Aurelius en tjackpundare? Hur ställde man…

Conway

Cecilia Rosengren, Conway. Naturfilosofi och kvinnliga tänkare i barockens tidevarv, Logos/Pathos #11 (Göteborg: Glänta, 2009). Vad innebar det att vara kvinna och filosof i en tid då denna kombination var en självmotsägelse?…

Att vara utom sig inom sig

Victoria Fareld, Att vara utom sig inom sig. Charles Taylor, erkännandet och Hegels aktualitet, Logos/Pathos #9 (Göteborg: Glänta, 2008). Kan man bygga en politisk filosofi på människors beroenden och sårbarhet istället för…

Försokratikern Sapfo

Jesper Svenbro, Försokratikern Sapfo och andra studier i antikt tänkande, Logos/Pathos #8 (Göteborg: Glänta, 2007). Försokratikern Sapfo är den första större presentationen av Jesper Svenbros teoretiska verk på svenska. Det…

Postkristen teologi

Mattias Martinson, Postkristen teologi. Experiment och tydningsförsök, Logos/Pathos #7 (Göteborg: Glänta, 2007). Vad innebär det att samhället befinner sig i ett postkristet tillstånd? Handlar det om kristendomens marginalisering i en sekulär offentlighet?…

Himmelska kroppar

Ola Sigurdson, Himmelska kroppar. Inkarnation, blick, kroppslighet, Logos/Pathos #6 (Göteborg: Glänta, 2007). Är kristendomen kroppsföraktande? Ola Sigurdson presenterar här en alternativ tolkning av den kristna kroppslighetens brokiga historia ända fram till…