Kategori: Utgivning

Arche nr. 36–37

I detta nummer av kulturtidskriften Arche (förr Psykoanalytisk tid/skrift) har några av Cassirer-sällskapets medlemmar låtit publicera texter av och om filosofen, än en gång med tonvikt på hans tid…

Antiken by Night

Dimitrios Iordanoglou, Antiken by Night. Sex, droger och dildos i den klassiska och inte så klassiska litteraturen, Logos/Pathos #12 (Göteborg: Glänta, 2009). Var filosofkejsaren Marcus Aurelius en tjackpundare? Hur ställde man…

Conway

Cecilia Rosengren, Conway. Naturfilosofi och kvinnliga tänkare i barockens tidevarv, Logos/Pathos #11 (Göteborg: Glänta, 2009). Vad innebar det att vara kvinna och filosof i en tid då denna kombination var en självmotsägelse?…