Arche nr. 36–37

I detta nummer av kulturtidskriften Arche (förr Psykoanalytisk tid/skrift) har några av Cassirer-sällskapets medlemmar låtit publicera texter av och om filosofen, än en gång med tonvikt på hans tid i Göteborg. Varmt tack till alla berörda, inte minst Felix Meiner Verlag, för att vi får lov att återge materialet här!

> Ernst Cassirer, ”Den unge Goethe”
> Sven-Eric Liedman, ”Tiden, förgängligheten och speglingarna. Något om Goethe”
> Thomas Karlsohn, ”Om föreläsningen”

En fullständig innehållsförteckning återfinns på Freudianska föreningens hemsida.