Psykoanalytisk tid/skrift nr. 32–33

I detta nummer av kulturtidskriften Psykoanalytisk tid/skrift (numera Arche) har några av Cassirer-sällskapets medlemmar låtit publicera texter av och om filosofen, med tonvikt på hans tid i Göteborg. Varmt tack till alla berörda för att vi får lov att återge materialet här!

> Sven-Eric Liedman, ”I orkanens öga – Ernst Cassirer och Göteborg”
> Toni Cassirer, ur Mitt liv med Ernst Cassirer
> Thomas Karlsohn, ”Not om Toni Cassirers memoarer”
> Ernst Cassirer, ”Tal till studenterna”
> Thomas Karlsohn, ”Ernst Cassirers tal till studenterna”
> Gunnar Aspelin, ”Ernst Cassirer död”

En fullständig innehållsförteckning återfinns på Freudianska föreningens hemsida.