Etikett: Thomas Karlsohn

Arche nr. 36–37

I detta nummer av kulturtidskriften Arche (förr Psykoanalytisk tid/skrift) har några av Cassirer-sällskapets medlemmar låtit publicera texter av och om filosofen, än en gång med tonvikt på hans tid…