Etikett: Sven-Eric Liedman

Arche nr. 36–37

I detta nummer av kulturtidskriften Arche (förr Psykoanalytisk tid/skrift) har några av Cassirer-sällskapets medlemmar låtit publicera texter av och om filosofen, än en gång med tonvikt på hans tid…

The body and embodiment

1:a Cassirer-symposiet: ”The body and embodiment. Intersections of imagery, literature, and science”, 7–9 maj 2004 In the spirit of Ernst Cassirer, this conference addresses the interrelations between the…