Semiotisk antropologi

Efter ett års uppehåll är den årliga Cassirer-föreläsningen äntligen tillbaka! Den 20 november gästas vi av teknikfilosofen Jean Lassègue, till vardags verksam vid Institut Marcel Mauss, ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom École des hautes études en sciences sociales (EHESS) i Paris. Med utgångspunkt i Cassirers arbeten, men också med hänvisning till fransk semiotik, kommer han att presentera sin idé om en ”semiotisk antropologi”.

Semiotic anthropology deals with the ways signs partake in social life and provide it with its own stakes. The processes by which signs are shaped and recognised as such by a community appear thereby as core aspects of social life. The aim of semiotic anthropology is to investigate these processes, and to this end the Cassirerian concept of “symbolic form”, which renders possible the study of how signs evolve, is crucial.

Föreläsningen ingår i ett större evenemang om Cassirers teknikfilosofi med anledning av den nyligen utgivna antologin Ernst Cassirer on form and technology: contemporary readings. Hjärtligt välkomna!