Sedan 2004 anordnar Ernst Cassirer-sällskapet en årlig föreläsning ”i Cassirers anda”. Ur vitt skilda infallsvinklar – filosofiska, teologiska, historiska, sociologiska – har de inbjudna föreläsarna visat på både bredden och djupet i filosofens tänkande, antingen genom att pröva hans idéer mot vår egen samtid eller genom att själva utforska den tradition i vilken de fogar sig. Flera av föreläsningarna finns också utgivna i skriftserien Occasional Papers.