Symposium om Cassirers teknikfilosofi

För att uppmärksamma den nyligen utgivna antologin Ernst Cassirer on form and technology: contemporary readings anordnar Cassirer-sällskapet, i samarbete med forskningsprofilen Form och teknik vid Chalmers Arkitektur, ett symposium om Cassirers teknikfilosofi.

16.00 – Ingvild Folkvord (NTNU), ”Reading Ernst Cassirer from the present: on Form and technology
16.45 – Andrej Slávik (Chalmers), ”Substance and (digital) function: the case of parametric architecture”

17:30 – Paus

18.00 – 2012 års Cassirer-föreläsning: Jean Lassègue (Institut Marcel Mauss, EHESS), ”Semiotic anthropology and the technology of writing: Cassirer’s legacy”

Alla intresserade är välkomna! Föranmälan till info@cassirer.se mottages tacksamt, men är inget krav.

Dag: 20 november 2012
Tid: kl. 16–19
Plats: Ateljén, Institutionen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola