Etikett: Jayne Svenungsson

En tänkandets polyfoni

Temadag: ”Logos/pathos: ett seminarium, en bokserie – och en tänkandets polyfoni”, 25 maj 2007 Med Margareta Hallberg (Göteborg), Mattias Martinson (Uppsala), Aleksander Motturi (Clandestino/Bwana Club) och Jayne Svenungsson…

Guds återkomst

Jayne Svenungsson, Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi, Logos/Pathos #3 (Göteborg: Glänta, 2004). När Nietzsche utropade sitt ”Gud är död!” satte han fingret på hur Gud förvandlats till en…