Penelopes väv

Mats Rosengren & Ola Sigurdson (red.),  Penelopes väv. För en filosofisk och teologisk pathologi, Logos/Pathos #1 (Göteborg: Glänta, 2003).

Vi är alla pathologer – vårt tänkande är alltid passionerat, våra passioner alltid tänkande. I Penelopes väv, den första volymen i bokserien Logos/Pathos, närmar sig tio forskare skärningspunkterna mellan tro och vetande, filosofi och teologi. Boken formar sig till en mångfacetterad undersökning av villkoren för mänsklig kunskap.

Mer information hos förlaget.