En tänkandets polyfoni

Temadag: ”Logos/pathos: ett seminarium, en bokserie – och en tänkandets polyfoni”, 25 maj 2007

Med Margareta Hallberg (Göteborg), Mattias Martinson (Uppsala), Aleksander Motturi (Clandestino/Bwana Club) och Jayne Svenungsson (Stockholm).