Kategori: Konferenser

Workshop i Paris

Den 18–20 april anordnades en workshop vid Centre Universitaire de Norvège i Paris där Ernst Cassirer-sällskapet hade ett finger med i spelet, i första hand genom sin korresponderande ledamot…

Law and symbolic order

4:e Cassirer-symposiet: ”Law and symbolic order – Cassirer’s contribution to legal philosophy”, 27 maj 2008 Over the past decade Ernst Cassirer’s philosophy of culture has been widely recognized as…

En tänkandets polyfoni

Temadag: ”Logos/pathos: ett seminarium, en bokserie – och en tänkandets polyfoni”, 25 maj 2007 Med Margareta Hallberg (Göteborg), Mattias Martinson (Uppsala), Aleksander Motturi (Clandestino/Bwana Club) och Jayne Svenungsson…

The body and embodiment

1:a Cassirer-symposiet: ”The body and embodiment. Intersections of imagery, literature, and science”, 7–9 maj 2004 In the spirit of Ernst Cassirer, this conference addresses the interrelations between the…