Vid sidan av våra löpande seminarier och årligen återkommande föreläsningar anordnar Ernst Cassirer-sällskapet till och från större konferenser eller symposier för att fördjupa något särskilt tema med bäring på filosofens verk.