Imaginal politik

Vid sidan av sina åtaganden i Göteborg kommer årets Cassirer-föreläsare Chiara Bottici även att hålla ett seminarium vid Södertörns högskola, då under rubriken ”Imaginal politics”.

Whereas imagination is a faculty that we possess and the imaginary is a domain that possesses us, the imaginal, understood as what is made of images, of (re)presentations that are presences in themselves, is not the sign of a lack, but rather of an abundance. Yet, the exponential quantitative increase in the number of images that mediate our political world, has now produced a new quality, a change in the intimate nature of politics itself, which is increasingly reduced to an empty spectacle.

Seminariet, som är ett samarrangemang mellan Ernst Cassirer-sällskapet och retorikämnet vid Södertörn, äger rum onsdagen den 11 december kl. 15–17 i sal PA238 (Primus). För mer information, skriv en rad till Mats Rosengren.