Etikett: Marcia Sá Cavalcante Schuback

Lovtal till intet

Marcia Sá Cavalcante Schuback, Lovtal till intet. Essäer om filosofisk hermeneutik, Logos/Pathos #5 (Göteborg: Glänta, 2006). Genom att återvända till hermeneutikens antika källor på jakt efter dess otänkta utgångspunkter öppnar Marcia Sá…