Humanioras möjligheter

Välkomna till höstens första evenemang i Ernst Cassirer-sällskapets regi – ett seminarium på temat ”humanioras möjligheter” med utgångspunkt i två av de viktigaste bidragen till debatten om humaniora på senare tid, Alltings mått. Humanistisk kunskap i framtidens samhälle av Anders Ekström och Sverker Sörlin samt Till vilken nytta? En bok om humanioras möjligheter i redaktion av Tomas Forser och Thomas Karlsohn. Flera av författarna respektive redaktörerna kommer att delta i seminariet, som är tänkt att utmynna i en diskussion om humanioras nuvarande situation vid Göteborgs universitet och hur den låter sig förändras till det bättre.

Tid: fredagen den 4 oktober kl. 13–16
Plats: Gula salongen, Vasaparken

Föranmälan är obligatorisk och antalet deltagare är begränsat, så hör av dig omgående till info@cassirer.se om du vill försäkra dig om en plats. Hinner du inte läsa de båda böckerna i deras helhet rekommenderas åtminstone Alltings mått, kapitel 12, ”Det uppsagda kunskapskontraktet” (s. 227–51) och Thomas Karlsohns bidrag i Till vilken nytta?, ”’Humanioras kris’ – igår, idag, imorgon” (s. 257–64).