Filosofins begrepp som filosofiskt problem

Till hösten drar vi igång en anspråkslös Lesekreis för alla som vill bekanta sig lite närmare med Cassirers tänkande – och vi börjar med att diskutera hans föreläsning från installationen som professor vid Göteborgs högskola 1935, utgiven som “Der Begriff der Philosophie als Problem der Philosophie” i band 9 av filosofens Nachlass och på engelska som “The problem of philosophy as a philosophical problem” i antologin Symbol, myth and culture. I förlängningen kommer vi även att ta upp texter av andra författare som tangerar Cassirers frågeställningar, allt beroende på deltagarnas idéer och önskemål.

Första tillfället äger rum fredagen den 30 september kl. 13–15 i sal T346, Gamla hovrätten (mellan Humanisten och Artisten). Därefter kommer vi preliminärt att träffas den sista fredagen i varje månad.

Väl mött!