Rousseaus homeopatiska strategi

Varmt välkomna till 2103 års föreläsning till Ernst Cassirers minne! En vecka in i december gästas vi av Chiara Bottici, filosof med inriktning mot politisk teori och särskilt intresse för mytens och fantasins politiska betydelse, som kommer att tala under rubriken ”Democracy and the spectacle. On Rousseau’s homeopathic strategy”.

Rousseau maintains that the spectacle isolates us at the very same moment when it brings us together. This striking remark must be understood within the more general framework of a critique of the spectacular nature of modern society. But if the spectacle is not simply an occasional form of entertainment, but a social relationship that pervades modern society as a whole, how can we escape from it? Rousseau’s homeopathic strategy, according to which we should fight an evil through small doses of that very same evil, offers a solution that is crucial for grasping the scope of Rousseau’s critique of the spectacle as well as for rethinking the possibility of democracy.

Bottici disputerade vid European University Institute i Florens på avhandlingen A philosophy of political myth, utgiven 2007 på Cambridge University Press, och har sedermera utvecklat sin forskning i böcker som Men and states (2009) och The myth of the clash of civilizations (2010, med Benoît Challand). Idag är hon verksam vid New School for Social Research i New York.

Föreläsningen går av stapeln måndagen den 9 december kl. 18 i Torgny Segerstedt-salen (f.d. Sal 10), Vasaparken. Föranmälan till info@cassirer.se senast den 31 november!

Följande dag håller Bottici även ett seminarium på temat ”Spinoza and the hydraulic discipline of affects. From the theologico-political to the economic regime of desire”, då tillsammans med filosofen Miguel de Beistegui. Missa inte det!