Suveränitet som symbolisk form

Varmt välkomna till 2015 års föreläsning till Ernst Cassirers minne! Den 9 oktober gästas vi av Jens Bartelson, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet med både historiska och filosofiska intressen, som kommer att tala under rubriken:

SUVERÄNITET SOM SYMBOLISK FORM

I sin senaste bok, Sovereignty as Symbolic Form (Routledge 2014), använder sig Bartelson av Cassirers begrepp om symbolisk form för att undersöka de genomgripande förändringar som föreställningen om suveränitet har genomgått under loppet av de senaste årtiondena. Suveränitet, menar Bartelson, är inte längre någonting som vi kan ta för givet utan istället något som ges. Vad detta faktiskt innebär – och hur Cassirer kan hjälpa oss att förstå det – kommer han att förklara fredagen den 9 oktober kl. 16–18 i Torgny Segerstedt-salen, Vasaparken. Ingen föranmälan – bara att komma!