Den engelskspråkiga skriftserien Occasional Papers är först och främst ägnad åt de föreläsningar som Cassirer-sällskapet anordnar en gång om året, men också åt andra kortare texter med anknytning till Cassirers verk. För den slående grafiska utformningen står Enstil Design.