Etikett: Håkan Törnebohm

Törnebohm och Cassirer

För att uppmärksamma Håkan Törnebohms bortgång har vi bett två av hans tidigare studenter (båda numera emeriti), vetenskapsteoretikerna Jan Bärmark och Aant Elzinga, att kort redogöra för Törnebohms vetenskapliga bana –…

Törnebohm avliden

Den 20 mars 2016 avled Håkan Törnebohm, professor emeritus i vetenskapsteori och en av Cassirer-sällskapets hedersledamöter, vid en ålder av 96 år. Med anledning av sorgebudet har Institutionen för filosofi,…