Kategori: Bidrag

Akademisk radikalism

I samband med ett symposium på temat ”Filosofins elände, universitetets elände?” som arrangerades av Ernst Cassirer-sällskapet höll Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, ett anförande…

Törnebohm och Cassirer

För att uppmärksamma Håkan Törnebohms bortgång har vi bett två av hans tidigare studenter (båda numera emeriti), vetenskapsteoretikerna Jan Bärmark och Aant Elzinga, att kort redogöra för Törnebohms vetenskapliga bana –…