Göteborg

Ernst Cassirer var professor vid Göteborgs högskola mellan 1935 och 1941, då han – delvis av rädsla för att falla i nazisternas händer i fall av en invasion – vågade resan över till USA och en gästprofessur vid Yale University.

Cassirer trivdes dock mycket bra i Sverige och i synnerhet vid Göteborgs högskola, sedermera universitet. På kort tid lärde han sig svenska, fördjupade sig i svensk filosofi och ägnade betydande studier åt Axel Hägerström, Thomas Thorild och Descartes relation till drottning Kristina. Under sin tid i Göteborg var han mycket aktiv i den svenska intellektuella och kulturella debatten och blev redan 1935 svensk medborgare, något som han skulle förbli fram till sin död.